1

 

2

Nyborg blev femte kommune

Så er der fyldt op i pilotprojektet "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt". Nyborg blev 5. og sidste kommune, der kom med i første del af pilotprojektet. Det er Heldagsskolen, der i samarbejde med skytteforeningen giver to hold elever med særlige behov - herunder elever med ADHD - et tilbud om at prøve skydeidrætten i skoletiden. Frem til sommerferien skal de hver uge møde på skydebanerne.

 

3 

Pilotprojektet søger eksterne midler

Pilotprojektet søger eksterne midler, så projektet kan udbredes til hele landet og blive et tilbud til alle interesserede kommuner. Desuden satses der på, at der skal kobles forskning på, så effekten af skydning for børn med særlige behov bliver undersøgt og dokumenteret. Det er målet, at der skal laves et forskningsprojekt under Syddansk Universitet.

 

Randers Skyttekreds ADHD Fokus Projekt

Evalueringer bekræfter positive erfaringer

De fire første kommuner i pilotprojektet - Randers, Esbjerg, Odense og Svendborg - er halvvejs i forløbet med at have skydning på skoleskemaet for børn med særlige behov. De har i december til februar lavet midtvejsevalueringer, der bekræfter, at indsatsen nytter noget, og at den har gavnlig effekt på eleverne på flere planer.

 

5

Held med at søge sponsorer til projektet

Nyborg Skytteforening har været fremme i skoene og søgt den lokale frimurerloge om støtte til at købe skydejakker til eleverne fra Heldagsskolen, som er med i pilotprojektet. 6000 kr. er blevet bevilget til formålet. Foreningen har desuden søgt Broen Nyborg, som er en lokalafdeling af Broen Danmark, om støtte til at betale kontingent for de unge, så de kan komme på almindelige klubaftner på lige fod med andre og dermed blive fuldgyldige medlemmer af skytteforeningen. Broen Danmark har til formål at støtte sårbare unge med fritidsaktiviteter.

 

FAKTA OM FOKUS

Pilotprojektet "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt" er opstået på baggrund af mange års erfaringer i en del af landets 755 skytteforeninger. Her har man gennem årene trænet mange børn og unge med særlige behov uden at kende til medlemmernes diagnoser. Pilotprojektet har vist sig at have et større potentiale end forventet, og der søges derfor om eksterne midler til at udvikle og udbrede projektet samt til et forskningsprojekt.

 

6

19 kommuner er på venteliste

Interessen for at være med i pilotprojektet "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt" har været overvældende stor. Fem fynske og jyske kommuner er kommet med i projektet, mens 19 interesserede kommuner er på venteliste i håb om, at pilotprojektet bliver et større projekt, der bliver udbredt til hele landet.

 

7

Randers var to stemmer fra at gå videre

Randers Skyttekreds var på baggrund af sit store ungdomsarbejde - herunder foreningens deltagelse i FOKUS-pilotprojektet - nomineret og med i kapløbet om at vinde Nordeas "Gør det muligt" pris på 75.000 kr. På facebook kunne man støtte de 20 nominerede, og Randers Skyttekreds var blot to stemmer fra at gå videre til den endelige finale.

 

8
Kommunen hjalp Randers

Randers Kommune hjalp den lokale skytteforening med at søge midler fra udviklingspuljen i Fritidsforvaltningen, så samarbejdet mellem skytteforeningen og to lokale skoler kunne komme godt fra start. Foreningen har modtaget støtte fra puljen til det første forløb, mens der skal findes andre veje, hvis projektet skal fortsætte til næste år. Det er i hvert fald et klart ønske fra både skolernes og skytteforeningens side, som kom frem under midtvejsevalueringerne.