Historien bag RAS, kort fortalt.

 

RASRanders Amt Skytteforeninger (RAS) blev stiftet den 1. juli 1867 og formålsparagraffen lød således:
Ved skydning og anden kulturel virke at fremme det folkelige foreningsarbejde.
RAS bestod af 33 foreninger fordelt i følgende kommuner: Mariager, Randers, Langå, Purhus, Nørhald, Hadsten, Rosenholm, Midtdjurs, Sønderhald, Rougsø, Nørre Djurs, Grenå, Ebeltoft og Rønde.(Fra før sammenlægningerne til de nye kommuner i 2007)
Det seneste medlemstal for skytter indenfor RAS var opgjort til ca. 7000.
RAS udspringer af RAS som blev smeltet sammen med RAGU i 1991/92(RAS var så) RASG havde til huse i Allingåbro og RAGU i Assentoft.
Efter sammenlægningen blev det til RAS og RGI, som i starten havde et samarbejde om fælles administration og kontorvirksomhed, men i 1995 ophørte denne fælles kontorvirksomhed og RAS etablerede sin egen organisationsstruktur og fik samtidig sit eget amtskontor, hvortil man tilknyttede sin egen forretningsfører på en halvtids ansættelse.
Kontoret havde sin beliggenhed i Allingåbro Hallen.
RAS´s øverste myndighed var Årsmødet (generalforsamling) som valgte sin bestyrelse. Bestyrelsen bestod af en Hovedformand, 1. Næstformand, 2. Næstformand, formanden for geværudvalget, for-manden for ungeudvalget, formanden for pistol, formanden for uddannelse og kursus virksomhed, samt formanden for PR udvalg.
Af bestyrelsen dannes forretningsudvalget (FU) som består af Amtsformanden, 1. Næstformand og 2. Næstformand.Til organisationen er knyttet en forretningsfører som var ansat af FU.Forretningsføreren tog sig af den daglige drift, herunder økonomi og budgetstyring. Forretningsføreren var ligeledes bindeled mellem RAS og DDS i Vingsted, bindeled mellem Amtets kredsforeninger og RAS´s forskellige udvalg samt bindeled mellem kredsforeningerne og DDS.
De enkelte udvalgsmedlemmer inden for RAS blev valgt på det årlige "Aktivitetsmøde" som fandt sted i april måned.
På aktivitetsmødet diskuterer man de netop afsluttede aktiviteter og diskuterer de kommende aktiviteter der skulle finde sted i de for-anstående 2 halvsæsoner, som var opdelt i en sommersæson og vintersæson.
I sommersæsonen er det hovedsagelig udendørs skydning der var på programmet og i vintersæsonen var det typisk indendørsskydning der er aktiviteten. Enkelte vinterterrænstævner kunne finde sted.