2008-12-03 Præmieoverrækkelse ungdom udesæson

Billeder fra præmieoverrækkelse børn og unge fra udesæsonen