2009-06-14 Fotokonkurrencen

Fra onsdag d.16. september 2009 kan du stemme på de indsendte fotos.

Deltager du i afstemningen deltager du i lodtrækning om en æske cal.22 patroner.

Vinderfotoet vinder 2 æsker patroner.


Du kan stemme frem til og med onsdag d. 23. september

Stemmesedlen finder du på opslagstavlen. - du kan ikke stemme på dit eget foto, og du

kan kun stemme 1 gang.

/ infoteam