Randers Skyttekreds

Kærgade 117C

8940 Randers SV

Telefon  86 43 44 56

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CVR 79544019

Skydning er for alle

Grundkursus kun 100,-

2013-03-25_SK-Cup_Randers Skyttekreds_s
Randers-Skyttekreds-11
Randers-Skyttekreds-14
Randers-Skyttekreds-05
Randers-Skyttekreds-08
Randers-Skyttekreds-09
Randers-Skyttekreds-13
Randers-Skyttekreds-10
Randers-Skyttekreds-07
Randers-Skyttekreds-03
DGI_Skydning
Randers-Skyttekreds-02
IMG_5912
Randers-Skyttekreds-01
DM-2013-Bronze-Foreningshold-BK
Randers-Skyttekreds_Logo-600x400
Randers-Skyttekreds-04
Skydesport
Randers-Skyttekreds-06
Randers_Skyttekreds_Logo_DGI-Skydning
Randers-Skyttekreds-12

 

Vi holder grundkursus for nye skytter - kom og vær med til en spændende idræt for alle, i alle aldre.

Tryk her for at læse mere

Skydesimulator

skydesimulator

Skydesimulator

Avanceret

Avanceret-simulator-100

Historie

Historie - Randers Skyttekreds

Her kommer en påbegyndt historie om Randers Skyttekreds, som løbende kan udbygges med ældre og nyere historie, af de medlemmer af Randers Skyttekreds, som ligger inde med viden herom.

 

Randers Skyttekreds / Randers SK / RSK

Randers Skyttekreds eller Randers SK, forkortet RSK, er en idrætsklub og skytteforening beliggende i Vorup, sydvest for Randers.

 

Historie

Klubben blev stiftet den 14. maj 1861, og er dermed en af landets ældste idræts foreninger, og samtidigt en af de største skytteforeninger i Danmark.

 

Banefaciliteter 

Randers Skyttekreds har indendørs 15m baner og udendørs 50m baner, og har tidligere haft 200 m-baner som nu er nedlagt.

Langdistance skydning, 200m, 300m, og terrænskydning, foregår nu udenbys.

 

Medlemmer

Idrætsforeningen har ca. 350 aktive medlemmer i aldersgruppen mellem 8-10 år og 75-80 år.

Riffelskytterne i Randers Skyttekreds, skyder inden for DSU (Dansk Skytte Union) og DGI skydning / DDS (De Danske Skytteforeninger).

DSU står for elite skytter, og DGI/DDS står for idræts skytter.

Alle riffelskytter har mulighed for at deltage i mesterskaber og stævner.

 

Randers Skyttekreds har indgået i følgende forbund gennem historien

1861 • DDS                 • (De Danske Skytteforeninger) (10. februar 1861).

1867 • RAS                  • (Randers Amt Skytteforeninger) (1. juli 1867).

1913 • DSU                 • (Dansk Skytte Union) (24. juni 1913).

1919 • DDS&G             • (De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger) (1919).

1925 • JSF                   • (Jyllands Skytte Forbund) (13. september 1925).

1930 • DDSG&I            • (De Danske Skytte, Gymnastik og Idrætsforeninger) (1930).

1971 • DHIF                • (Dansk Handicap Idræts-Forbund) (1971).

1992 • DGI                  • (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) (1992).

2013 • DGI-Skydning   • (1. januar 2013).

 

Sportslige højdepunkter

 

• OL                             • Deltagelse i Olympiske lege

                                    1900 - Guld - Riffelskydning, 300 m, stående

                                    1908 -

                                    1912 - Sølv - Fri riffel, 300 m, 3 stillinger -

                                    1912 - Bronze - Riffelskydning, Hold, 300 m fri riffel, stående

                                    1920 - Guld - Hold, 300 m fri riffel, stående

                                    1924 - Bronze - 600 m fri riffel

 

• Bisley                        • Deltagelse i Bisley, Surrey i England / NRA (National Rifle Association of the United Kingdom)

                                    2012

                                    2009

                                    2008

                                    2007

 

• Landskampe             • Landskampe Nordiske Lande

                                    2013 - Guld

                                    2012 -

                                    2011 - Guld, Bronze

 

• Landskamp FT          • Landskampe Nordiske Lande - Falling Target

                                    2011 - Guld

 

• DM udendørs            • Danmarks mesterskaber - DDS De Danske Skytteforeninger

                                    2012 – Guld

                                    2007 - Guld - Foreningshold BK - 200m

                                    2006 - Sølv - Foreningshold V2 50m

                                    2006 - Bronze - Amtshold BK 50m

                                    2006 - Bronze - Foreningshold BK 200m

                                    2006 - Bronze - Foreningshold J 200m 

 

• DM indendørs           • Danmarks mesterskaber DSU Dansk Skytte Union

                                    2007 - Sølv - Foreningshold Ungdom - 10m Luft

                                    2007 - Bronze - Ungdom - 10m Luft

 

• DM indendørs           • Danmarks mesterskaber DDS De Danske Skytteforeninger

                                    2013 - Guld J1, Guld BK, Bronze hold BK

                                    2012 - Guld, Præmievåben

                                    2011 -

                                    2010 - .22 - Guld J1, Bronze J1, 3x Sølv, Amtshold

                                    2010 - Luft - Guld Amtshold,

                                    2007 - Guld - Foreningshold V 15m .22

                                    2006 - Guld - Foreningshold V 15m .22

                                    2006 - Guld - V1 15m Luft

                                    2005 - Sølv - Foreningshold V 15m .22

                                    2005 - Guld - V1 15m Luft

                                    2004 - Sølv - Foreningshold V 15m .22

                                    2003 - Guld - Foreningshold V 15m .22

 

• JM                             • Jyske Mesterskaber

                                    2013 - Pokal for flest skydninger inden for DDS Østjylland

                                    2010 - Guld U2, Guld U1 hold, Guld U2 hold

 

• LDM                          • Landsdelsmesterskaber DDS Østjylland

 

• SK-Cup                      • Landsdækkende holdturnering (Lapua - tidligere SK ammunitionsfabrik)

                                    2013 Sølv

 

• Skoleskydning            • Landsdækkende holdturnering

 

 

• Stævner                    • Regionale Stævner i Danmark, hvoraf de fleste er beliggende i Østjylland.                                                         2012 – medaljer og pokaler.

 

 

DDS - De Danske Skytteforeninger

De Danske Skytteforeninger

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

dds logo  

De Danske Skytteforeninger' er Danmarks ældste idræts- og fritidsorganisation.

Skyttebevægelsen i Danmark tog sin begyndelse den 19. januar 1861 med kaptajn H. P.V. Mønsters indlæg i avisen Fædrelandet.

Her blev der agiteret for oprettelse af skytteforeninger efter engelsk forbillede. Artiklen blev vel modtaget, og allerede den 10. februar 1861 kunne der afholdes stiftende generalforsamling i København.

På denne generalforsamling blev Centralkomitéen for Oprettelse af Skytteforeninger dannet og kom til at bestå af 15 prominente personer.

De Danske Skytteforeningers formål er »ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige foreningsarbejde«.

Hovedkvarteret ligger i Vingsted mellem Vejle og Billund, hvor DDS har Nordeuropas største og mest omfattende skydebaneanlæg.

Organisatorisk er DDS bygget op med 15 amtsforeninger, som tilsammen har cirka 870 skytteforeninger som medlemmer.

Amtsforeningerne følger flere steder de ældre amtskommunale grænser, og det er forklaringen på, at der er flere amtsforeninger end der i dag er amtskommuner.

DDS er associeret med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI. Associeringen betyder blandt andet, at DGI også varetager DDS’ interesser i forhold til en række myndigheder.

 

 

DDS siden 1861

 

De Danske Skytteforeninger er Danmarks ældste idræts- og fritidsorganisation.
Skyttebevægelsen i Danmark tog sin begyndelse den 19. januar 1861 med kaptajn H. P.V. Mønsters indlæg i avisen Fædrelandet.

Her blev der agiteret for oprettelse af skytteforeninger efter engelsk forbillede.

Artiklen blev vel modtaget, og allerede den 10. februar 1861 kunne der afholdes stiftende generalforsamling i København. På denne generalforsamling blev Centralkomitéen for Oprettelse af Skytteforeninger dannet og kom til at bestå af 15 prominente personer.
Ved årsskiftet 1861/1862 var der oprettet 33 kredsforeninger med ca. 2000 tilmeldte geværskytter.

I perioden frem til det skæbnesvangre år 1864 blev der yderligere oprettet ca. 80 kredsforeninger.

Krigen 1864 satte kun en midlertidig stopper for oprettelsen af nye skytteforeninger, og fra 1865 kom der både en ny centralkomité og den første amtsskytteforening, Svendborg, blev dannet.

1871 fik man igen en ny centralkomité.

Der blev oprettet et repræsentantskab og indført et kontingent.

Samme år blev Centralkomitéen ændret til Overbestyrelsen for de danske Skytteforeninger.

Den første etableringsfase var nu overstået, men man fortsatte med at oprette nye skytteforeninger.

I 1879 udgav Overbestyrelsen Haandbog for Skytteforeningerne, en forløber for den nuværende Skyttebog.
I 1885 kom den provisoriske Riffellov, der skulle ramme de nyligt oprettede riffelforeninger.

Riffelforeningerne var officielt foreninger, der havde til formål at skaffe våben til skyttebevægelsen, men det skjulte formål var at være en væbnet enhed, der skulle vælte Estrups provisoriske regering.

Indgrebet gik imidlertid ikke kun ud over riffelforeningerne, også de etablerede kreds- og amtsforeninger blev ramt af Riffelloven.

Loven skabte megen uro blandt de danske skytter, en uro, som først ophørte omkring 1893.
Fra 1890 indførtes fastere rammer for skydeuddannelsen - bl.a. ved kurser, hvor man på højskolerne uddannede delingsførere i både gymnastik og skydning.

Efter et længere tilløb gik man i 1910 over til ring-skiver.

Skive nr. 1 på 200 meter blev hermed indført og har tjent de danske skytter lige siden.

Det samme gælder den internationale 300 meter-skive, der stammer fra 1898 og uændret er anvendt siden sin konstruktion.
1907 fik kvinder lov til at deltage i skydningerne, og fra 1918 kunne de endog optages som medlemmer.
I 1919 oprettedes De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger - DDS&G.

Det var ikke specielt gode år for skydesporten, og den nye organisation blev i 1930 rekonstrueret, så den øvrige idræt også kom med i organisationen, der nu lød navnet De Danske Skytte, Gymnastik & Idrætsforeninger (DDSG&I).

Efter depressionen, der havde gjort et indhug i medlemstallet, måtte man samarbejde. 1930’erne var ikke gode år for dansk skydning, da det var dyrt med våben og ammunition.
2. verdenskrig fik en katastrofal betydning for skytterne, idet så godt som alle geværer blev konfiskeret af tyskerne og sendt til Tyskland for aldrig at dukke op igen.

Efter krigen blev en anmodning til de allierede om lån af 10.000 mausergeværer afslået.

Her trådte vore svenske venner til og lånte de danske skytter 10.000 svenske skytteforeningsgeværer (Carl Gustav), der først blev leveret tilbage i 1952.
Efter krigen strømmede det ind med nye medlemmer, men mangel på våben og ammunition ændrede hurtigt dette, så medlemstallene blev mere normale.

I 1947 begyndte man at skyde terrænskydning, en skydning, der er blevet et særkende for De Danske Skytteforeninger.
1960’erne bragte en opblomstring for skydning i Danmark. Det skyldtes specielt, at mange børn og unge begyndte at gå til skydning. Organisationen har samtidig formået at gøre en stor indsats på børne- og ungdomsområdet.
Pistolskydning er nok en af de største ændringer og fornyelser i organisationens historie. I 1972 kom pistolskydning på programmet, og fra 1978 indførtes pistolterrænskydning.
1989 indførtes det Skandinaviske gevær Sauer STR 200 som reglementeret gevær.
I 1991 indførtes skydning med grovpistol/grovrevolver på terræn.

Vi har fået ændrede skiver på kortdistance, indført Anschütz-geværer, og fra 1996 er skydning med luftvåben med på programmet.

Der er bygget mange nye skydebaneanlæg, en del med elektronisk markering på både 50, 200 og 300 meter.
I 1992 ændredes D.D.S.G & I således, at skytterne blev sig selv i De Danske Skytteforeninger, mens den resterende organisation gik sammen med De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger under det nye navn Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI). De Danske Skytteforeninger blev associeret med DGI, og bestyrelsen fik plads i DGI’s landsledelse.
1995 blev året for indførelse af skoleskydning. Her håber organisationen på, at man kan komme i kontakt med mange potentielle medlemmer.

 

DSU - Dansk Skytte Union

Dansk Skytte Union

DSU-06DanskSkytte Union, DSkyU, stiftet 1913 med det formål at udbrede kendskab til og udvikle færdighed i skydning som idræt.

DSkyU repræsenterer dansk skydesport internationalt og varetager konkurrenceskydning med små- og storkalibrede rifler og pistoler/revolvere samt luft- og jagtvåben.

Endvidere uddanner unionen skydeinstruktører og dommere mfl.

DSkyU har været medlem af Danmarks Idræts-Forbund, DIF, siden 1914, af European Shooting Confederation, ESC, siden stiftelsen i 1969 og af The International Shooting Union, UIT, stiftet 1907, siden 1921.

I 2009 havde DSkyU 52.540 medlemmer fordelt på 454 foreninger i seks landsdele og et landsforbund (Dansk Flugtskydningsforbund).  

JSF - Jyllands Skytte Forbund

Jyllands Skytte Forbund.

JSF-200Jyllands Skytte Forbund (JSF)

Jyllands Skytte Forbund, er et lokalforbund under Dansk Skytte Union.

Forbundets formål er at samle alle forennger i jylland, der dyrker skydning som amatøridræt.

Forbundet har som medlemmer foreninger, hvis medlemmer dyrker riffel- og pistolskydning.

Forbundet har 127 medlemsforeninger, som omfatter ca. 12.000 medlemmer (2010 tal)

 

RAS - Randers Amt Skytteforeninger

Historien bag RAS, kort fortalt.

 

RASRanders Amt Skytteforeninger (RAS) blev stiftet den 1. juli 1867 og formålsparagraffen lød således:
Ved skydning og anden kulturel virke at fremme det folkelige foreningsarbejde.
RAS bestod af 33 foreninger fordelt i følgende kommuner: Mariager, Randers, Langå, Purhus, Nørhald, Hadsten, Rosenholm, Midtdjurs, Sønderhald, Rougsø, Nørre Djurs, Grenå, Ebeltoft og Rønde.(Fra før sammenlægningerne til de nye kommuner i 2007)
Det seneste medlemstal for skytter indenfor RAS var opgjort til ca. 7000.
RAS udspringer af RAS som blev smeltet sammen med RAGU i 1991/92(RAS var så) RASG havde til huse i Allingåbro og RAGU i Assentoft.
Efter sammenlægningen blev det til RAS og RGI, som i starten havde et samarbejde om fælles administration og kontorvirksomhed, men i 1995 ophørte denne fælles kontorvirksomhed og RAS etablerede sin egen organisationsstruktur og fik samtidig sit eget amtskontor, hvortil man tilknyttede sin egen forretningsfører på en halvtids ansættelse.
Kontoret havde sin beliggenhed i Allingåbro Hallen.
RAS´s øverste myndighed var Årsmødet (generalforsamling) som valgte sin bestyrelse. Bestyrelsen bestod af en Hovedformand, 1. Næstformand, 2. Næstformand, formanden for geværudvalget, for-manden for ungeudvalget, formanden for pistol, formanden for uddannelse og kursus virksomhed, samt formanden for PR udvalg.
Af bestyrelsen dannes forretningsudvalget (FU) som består af Amtsformanden, 1. Næstformand og 2. Næstformand.Til organisationen er knyttet en forretningsfører som var ansat af FU.Forretningsføreren tog sig af den daglige drift, herunder økonomi og budgetstyring. Forretningsføreren var ligeledes bindeled mellem RAS og DDS i Vingsted, bindeled mellem Amtets kredsforeninger og RAS´s forskellige udvalg samt bindeled mellem kredsforeningerne og DDS.
De enkelte udvalgsmedlemmer inden for RAS blev valgt på det årlige "Aktivitetsmøde" som fandt sted i april måned.
På aktivitetsmødet diskuterer man de netop afsluttede aktiviteter og diskuterer de kommende aktiviteter der skulle finde sted i de for-anstående 2 halvsæsoner, som var opdelt i en sommersæson og vintersæson.
I sommersæsonen er det hovedsagelig udendørs skydning der var på programmet og i vintersæsonen var det typisk indendørsskydning der er aktiviteten. Enkelte vinterterrænstævner kunne finde sted.

More Articles...

  1. Historie

Aktivitetskalender

KalenderLink : Børn / Ungdom

facebook-icon-logo

Se og synes godt om på facebook

Randers.Skyttekreds

 

Skyttens brugt marked

Søg på hjemmesiden

Hvem er online